Naam: Gatse van der Weide
Geboren: 14 juni 1909
Oorspronkelijk adres: Cambuursterpad 78, Leeuwarden
Beroep: Groentekweeker, -
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: 358, Hardegarijp
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Ds. G. Hagens

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Groentekweeker
Achterkant naam werkgever: -