Naam: Frouke Blok
Geboren: 14 juli 1880
Oorspronkelijk adres: Oosterhogebrug A 189, Groningen
Beroep: geen
Persoonsbewijs: vals
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: Jan de Vries, Noorderdwarsvaart 89, Drachten
LO-district: Drachten
Verzorger: Jan de Vries, Drachten, Noorderdwarsvaart 89

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Man overleden op 17 sept 1944 bij Jan Veenstra Pastoriewijk 48 Drachten en aldaar in het land begraven.