Naam: Fokke Klaver
Geboren: 4 januari 1908, Drachten
Oorspronkelijk adres: Stationsweg 107, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Filiaal Stoom Wasscherij, Jouster Wasscherij Dir. S. Wiersma
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: S.J. Busman, Smalle Ee
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Onderduikadres: Sj. Busman schipper.
Reden ondergedoken: krijgsgevangene en arbeidsinzet