Naam: Douwe Douwstra
Oorspronkelijk adres: Oudeweg 25, Drachten
Beroep: Chauffeur, N.T.M. Heideburen 11 Heerenveen
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: staking
Duikadres: E. Wedman, Pastorijwyk 11, Drachtstercompagnie
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Betrekking: voorlopig bij de N.B.S.

Bezittingen: alleen hebben twee moffen meiden, 2 japonnen en kindergoed en garen uit huis gestolen.