Naam: Douwe Bergma
Geboren: 29 december 1916
Oorspronkelijk adres: A 61, Drachtstercompagnie
Beroep: Bakkersknecht, W vd Molen. Drachtstercompagnie A 61
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: A 61, Drachtstercompagnie
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik: niet weer naar Duitschland teruggekeerd