Naam: David Marcus Cats
Geboren: 4 februari 1898
Partner: Gemengd gehuwd
Oorspronkelijk adres: Kerkhofstraat 20 B, Rotterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: J. v.d. Vlugt, Wijckel
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Eigen gelegeheid
Ondergebracht door: Idem

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Vanuit Westerbork gekomen.