Naam: D. Barkmeijer
Geboren: 22 april 1890, Birdaard Gem. Dantumadeel
Oorspronkelijk adres: Noorderdwarsvaart 21, Drachten
Beroep: Houthandel
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Vijand heeft beslag gelegd op: Auto, schrijfmach. boomen uit bosch. Geboortejaar gewijzigd 1888.