Naam: Berend Buimer
Geboren: 15 november 1904
Oorspronkelijk adres: Landbuurt 50, Leeuwarden
Beroep: werkzaam geweest als wegwerker N.S.
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Oostergrachtswal 5, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off. adres (Leeuwarden, Landbuurt 50)

Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 4 Mei 1945.
gewijzigd PB. alleen oude stkrt.
Achterkant beroep: werkzaam geweest als wegwerker N.S.