Naam: Berend Booi
Geboren: 18 januari 1909
Oorspronkelijk adres: B39, Nijega (Gem. Smallingerland)
Beroep: landarbeider, L. Kampen, Nijega
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Nijega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Steun: Armbestuur f14 reden onderduiken: geen persoonsbewijs