Naam: Auke Booi
Geboren: 4 juni 1900
Oorspronkelijk adres: Oudeweg 193, Drachten
Beroep: winkelbediende, fa. Wed. Th van Veen Zuiderbuurt Drachten
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: S Booi, Kletsterlaan 2, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Onderduikadres: ook Oudeweg 193 (afwisselend)

P.B.: OT Smilde
Half salaris doorbetaald gedurende het onderduiken. Nieuwe betrekking gevonden als tuinman.