Naam: Arie Voet
Geboren: 7 december 1894
Oorspronkelijk adres: Tugelaweg 120, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Hendrik Sijpersma, Oosterzee
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Sj. Wiersma
Ondergebracht door: Pier Kuipers

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Echtgenote in Polen,naam onbekend

Financ.gesteund door L.O.