Naam: Alida Jacobs
Geboren: 18 juni 1895
Vader: Joseph Jacobs
Moeder: Sara van Praag
Partner: Mozes Neter
Oorspronkelijk adres: Oude Loosdrechtseweg 32, Hilversum
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: H. Kraak, 62, Delfstrahuizen
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Sj. Wiersma
Ondergebracht door: F. Kalsbeek

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Bij onderduikadres staat ook vermeld:
(v.d. Molen, Delfstrah. 62)