Naam: Afke van der West
Geboren: 3 september 1916
Oorspronkelijk adres: Dwarsvaart 108 (Kortezwaag), Gorredijk
Beroep: Dienstbode, nu echter gehuwd
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Jan K. Jansma, Swartfean RV1, Opeinde
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ondergedoken wegens aangelegenheden der man.