Name: Wybren Dek
Berne: 16 oktober 1916
Oarspronklik adres: Bleekerdwarsstraat 3, Leeuwarden
Berop: Chauffeur
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Zilverstreek 44, Arum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: toekomstig adres: voorl. Oldegalileën 157
Achterkant beroep: Chauffeur