Name: Wiebe Brouwer
Berne: 22 
febrewaris 1898
Oarspronklik adres: 619, St. Annaparochie
Berop: gemeente sectr.
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: C 32, Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Janet Grilk, Leeuwarden

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: ondergedoken wegens weigering uitvoering lastgeving tot vordering paarden en wagens met bestuurders voor werk op vliegveld. #opm; melding goede pap. kan niet afleiden wat voor soort, heb eerder 'echt' aangegeven#
Achterkant beroep: gemeente sectr.