Name: Theodorus M. Annyas
Berne: 21 augustus 1916
Oarspronklik adres: Verlengde Schrans 30, Huizum
Berop: boekhouder
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: illegaal werk
Dûkadres: Verlengde Schrans 30, Huizum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de De Roos, Leeuwarden

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Opmerking op achterzijde:
"geen papieren
Achterkant beroep: boekhouder