Name: Sikke Bruinsma
Berne: 4 juny 1879, Buitenpost
Oarspronklik adres: Het Zuid 23, Drachten
Berop: Arbeider
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: anderszins
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ik ben 17 April des 's nachts door de ih?o gevangen genomen. Reden ondergedoken: overal voor ingespert.