Name: Roelof van den Berg
Berne: 7 novimber 1915
Oarspronklik adres: Hoeksterstraat 38, Leeuwarden
Berop: Arbeider, N.S.
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Hoeksterstraat 38, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Werkzaam geweest als arbeider bij NS.
Ondergedoken wegens spoorwegstaking.
Gewijzigd PB.
Achterkant beroep: Arbeider
Achterkant naam werkgever: N.S.