Name: Pieter Boonstra
Berne: 27 septimber 1912, Drachten
Oarspronklik adres: Moleneind 142, Drachten
Religy: Gereformeerd
Berop: Besteller P.T.T., Dir. Postkantoor Drachten
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Moleneind 142, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Onderduikadres in eerste instantie 'Groningen, Noorderhaven Z.Z. 54'. Is doorgestreept en vervangen door 'thuis'.
Financiële steun van O.G. ongeveer 6 weken en daarna kon ik mij zelf redden.