Name: Pieter Boonstra
Berne: 9 july 1907, Drachten
Oarspronklik adres: Minstraat 28, Utrecht
Religy: Gereformeerd
Berop: Timmerman, Th de Kort en Zoon @@@ Utrecht
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Oudeweg 104, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: K. P. Boonstra

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Financiële steun van de organisatie