Name: Pieter Beekman
Berne: 13 jannewaris 1914
Oarspronklik adres: Winsemiusstraat 7, Leeuwarden
Berop: Arbeider, N.S.
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Winsemiusstraat 7, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: J. Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: Winsemiusstraat 7, Leeuwarden
Achterkant beroep: Arbeider
Achterkant naam werkgever: N.S.