Name: Peter van den Bergh
Berne: 29 april 1906
Oarspronklik adres: Goudenregenlaan 106, Hilversum
Berop: Schilder, -
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Bernhardus Bumastraat 31, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: J. Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Schilder
Achterkant naam werkgever: -