Name: Martin Beuning
Berne: 25 
febrewaris 1895
Oarspronklik adres: Mendelssohnstraat 34, Leeuwarden
Berop: -, -
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: illegaal werk
Dûkadres: 611, Ureterp
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: - -

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off adres (Leeuwarden, Mendelssohnstraat 34)

Behandeld op Onderduikers-bureau te lwd den 26 apr 1945.
Achterkant beroep: -
Achterkant naam werkgever: -