Name: Ludzer de Boer
Berne: 17 augustus 1906, Drachtstercompagnie
Oarspronklik adres: 115a, Augustinusga
Berop: notarisklerk
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Noorderdwarsvaart 100, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ondergedoken wegens Arbeidsinzet en krijgsgevangene.