Name: Johannes Booi
Berne: 27 augustus 1916
Oarspronklik adres: Aan boord woonschip, Grouw
Berop: -, -
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Britswerd
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ondergedoken in Britswerd en Grouw, de Bird a.b. woonschip. Geen financiële steun. Gevlucht uit Duitsland.