Name: Johannes Barens
Berne: 4 septimber 1910
Oarspronklik adres: Papaverstraat 37, Leeuwarden
Berop: Drogist
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: illegaal werk
Dûkadres: 9, Hogebeintum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duikadres : K.B. Miedema Hegebeintum 9.
Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 1 mei 1945.

Werkzaam geweest als drogist
ondergedoken wegens illegaal werk
valsch P.B.
Achterkant beroep: Drogist