Name: Jelle Broersma
Berne: 2 novimber 1899
Oarspronklik adres: Gerard Terborchstraat 58, Leeuwarden
Berop: werkzaam geweest als Adj. Commies N.S., N.S.
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: 28, Jellum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens spoorwegstaking.
Toekomstig adres: idem off. adres (Leeuwarden, Gerard Terborchstraat 58)

Naamsvermelding duik-adres: de Vries
Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 2 Mei 1945.
Achterkant beroep: werkzaam geweest als Adj. Commies N.S.
Achterkant naam werkgever: N.S.