Name: Jacobus Martinus van den Berg
Berne: 10 april 1916
Oarspronklik adres: Bijenhofstraat 38, Leeuwarden
Berop: Politie
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Bijenhofstraat 38, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bijlsma

Oare opmerkingen Achterkant naam werkgever: Politie