Name: Jacob Barends
Berne: 1 maart 1904
Oarspronklik adres: Gysbert Japicxstraat 24, Leeuwarden
Berop: kantoorbediende
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Gysbert Japicxstraat 24, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bultsma

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: ondergedoken wegens vlucht uit Duitschland (was met verlof en is niet teruggekeerd). geen stkrt.
Achterkant beroep: kantoorbediende