Name: Hyltje van der Berg
Berne: 20 oktober 1911
Oarspronklik adres: Kwekerijstraat 13, Leeuwarden
Berop: Spoorwegman
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Van Ostadestraat 53, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Kreeft

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Werkzaam geweest als spoorwegman.
Ondergedoken vanwege de staking.
Achterkant beroep: Spoorwegman