Name: Hendrina van der Wijk
Berne: 14 maaie 1905
Oarspronklik adres: Kostersgang 53, Groningen
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Koop v.d. Werf, 2e brug, Echten
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Sj. Wiersma
Underbrocht troch: Ph. Spits

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Geboortedatum onduidelijk, staat als 14-511905. Waarschijnlijk 14-5-1905.
ongehuwd

Financieel gesteund Fl.100,- per mnd. door L.O.