Name: Hendrik H. Bakker
Berne: 3 april 1910
Oarspronklik adres: Looyerstraat 6B, Leeuwarden
Berop: vertegenwoordiger administratieve dienst
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet
Dûkadres: Looyerstraat 8, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: A2

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: ondergedoken wegens A.I. en krijgsgev.

Wel P.B. geen stkrt.
Achterkant beroep: vertegenwoordiger administratieve dienst