Name: Hendrik Bijlsnaa
Berne: 21 novimber 1903
Oarspronklik adres: Werkmanslust 46, Leeuwarden
Berop: Koopman groente en fruit
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Werkmanslust 46, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Koopman groente en fruit