Name: Haije van Bruggen
Berne: 2 maaie 1912, Drachten
Oarspronklik adres: Drachten
Berop: Timmerman-Houtdraaijer
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Van Haersmasingel 23, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Verder meer informatie over bv verlies stamkaart en over zijn bezittingen
Als duikadres ook genoemd Ministerpark 6A te Hilversum en W. Zandberg te Boornbergum