Name: G.P. Boonstra
Berne: 24 maart 1907, Drachten
Oarspronklik adres: Oudeweg 227, Drachten
Religy: Gereformeerd
Berop: Besteller PTT, PTT
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
LO-district: Drachten