Name: Gerrit Boonstra
Berne: 4 juny 1915, Drachten
Oarspronklik adres: Zuiderdwarsvaart, Drachten
Religy: Geen
Berop: Transportarbeider
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Heeft in Duitsland gewerkt.