Name: Gerrit Bennink
Berne: 24 augustus 1894
Oarspronklik adres: Station NS No. 416, Wirdum
Berop: Lijn.assistent N.S., N.S.
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: J. de Jong, Wijtgaard
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: S. v.d. Wey

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Werkzaam geweest als lijn.assistent N.S.
Ondergdoken wegens spoorwegstaking.
Gewijzigd PB.
Achterkant beroep: Lijn.assistent N.S.
Achterkant naam werkgever: N.S.