Name: Gerardus van den Berg
Berne: 9 maaie 1901, Delft
Oarspronklik adres: Noorderdwarsvaart 179, Drachten
Berop: Groentekweker, Eigen bedrijf
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Noorderdwarsvaart 179, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: achter geen P.B. staat vermeld: O.T.Smilde.
laatst uitgereikte bonkaart: noodkaart IV A. ( daarachter staat geschreven): K.C. 411-412. Hij is kostwinner, kan onmiddellijk terugkeren,en kan weer over zijn woning beschikken.