Name: Freerk Brinkman
Berne: 28 septimber 1896
Oarspronklik adres: Klokhuislaan 33, Drachten
Berop: Hulpmonteur, Nederlandsche Tramweg maatschappij
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: R.B. Span, Kornjum
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Steun: Geheime dienst