Name: Douwe Bergma
Berne: 29 


desimber 1916
Oarspronklik adres: A 61, Drachtstercompagnie
Berop: Bakkersknecht, W vd Molen. Drachtstercompagnie A 61
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: A 61, Drachtstercompagnie
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik: niet weer naar Duitschland teruggekeerd