Name: Berend Booi
Berne: 18 jannewaris 1909
Oarspronklik adres: B39, Nijega (Gem. Smallingerland)
Berop: landarbeider, L. Kampen, Nijega
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Nijega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Steun: Armbestuur f14 reden onderduiken: geen persoonsbewijs