Name: Auke Brink
Berne: 19 jannewaris 1906, Dokkum
Oarspronklik adres: Klokhuislaan 19, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Conducteur, NTM Heerenveen
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Brantgum
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Inboedel nog niet nagezien net aangekomen.