Name: Auke Booi
Berne: 4 juny 1900
Oarspronklik adres: Oudeweg 193, Drachten
Berop: winkelbediende, fa. Wed. Th van Veen Zuiderbuurt Drachten
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: S Booi, Kletsterlaan 2, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Onderduikadres: ook Oudeweg 193 (afwisselend)

P.B.: OT Smilde
Half salaris doorbetaald gedurende het onderduiken. Nieuwe betrekking gevonden als tuinman.