Name: Anton Johannes Bos
Berne: 5 juny 1903, Drachten
Oarspronklik adres: Beter Wonen 54, Drachten
Berop: Reiziger, firma S.J. Ozinga in tabak Noordkade
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Beter Wonen 54, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik: moest naar Duitsland. tot maart f 110,- steun ontvangen. Met potlood daarachter bijgeschreven: v.d.Werf A. Kening ?