Name: Anne Jacob Bijlsma
Berne: 20 
febrewaris 1906
Oarspronklik adres: Camperstraat 13, Leeuwarden
Berop: Timmerman
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Aan de Vaart, Ureterp
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duikadres: Aake Bijlsma, Ureterp a/d vaart
Achterkant beroep: Timmerman