Name: Alle van Bruggen
Berne: 9 maart 1898, Drachten
Oarspronklik adres: Vogelzang 31, Drachten
Religy: Overig
Berop: Machinist, N.T.M. Heerenveen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Vogelzang 31, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Moeilijk leesbaar, werkgever volgens mij Nederlandse Tramweg Maatschappij gevestigd Heideburen 11 te Heerenveen
Reden van onderduik: op last van Nederlandsche Regering. Notitie: N.T.M.
Bij welke kerk: is niet leesbaar.