Name: Roelof van der Brug
Date and place of birth: 9 August 1881, Drachten
Original address: Folgeren 15, Drachten
Religion: Geen
Occupation/profession: Adj. Commies, Vaderl.Tramweg maatschappij
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: staking
Hiding address: S. van Zuiden, 69, Lippenhuizen
District of the LO: Drachten