Name: G. Wedman
Date and place of birth: 8 October 1894, Haulerwijk
Original address: Oudeweg 69, Drachten
Religion: Nederlands Hervormd
Occupation/profession: machinist, N.T.M. Heerenveen
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: anderszins
Hiding address: Keuning Onbekend, Boornbergum
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: bij reden onderduiken: "om de veiligheid