Name: Feitze Jacob van den Berg
Date and place of birth: 15 May 1904, Reeuwijk (Z.H.)
Original address: Kerkstraat 62, Drachten
Religion: Gereformeerd
Occupation/profession: Tuinder
Identity card: geen
Ground for hiding out: arbeidsinzet (A.I.)
Hiding address: Kerkstraat 62, Drachten
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik: Arbeidsinzet Smilde. Na er een paar weken gewerkt te hebben is vd Berg gevlucht.