Name: Emmy de Vries
Date and place of birth: 24 July 1890, Winsum (Fr.)
Original address: Vincent van Goghstraat 65, Leeuwarden
Identity card: echt
Ground for hiding out: illegaal werk
Hiding address: Fokke vd Heide, B10, Opeinde
District of the LO: Drachten
Caretaker: Tante Els

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Twee P.B. vals en echt.
Tante Els is verzorger
Bezit twee P.B. een echte en een valsche.
Pakhuis Schrans 8, kaasgrossierderij, door Duitschers in beslag genomen. Goederen vervreemd. Opslagplaats van wapenen, munitie, enz. Illegaal werk, onderdak aan illegale werkers.
Vijand heeft beslag gelegd op inboedel, alsmede uitzet van dochter.